top of page

Jak zjistil rozsáhlý výzkumný projekt Umírání a paliativní péče v ČR, zemřít doma si přejí tři čtvrtiny Čechů (v nemocnici 2 %).

V realitě se to ale podaří sotva čtvrtině, z níž významnou část samozřejmě tvoří úmrtí náhlá.

Péče o umírajícího 

Hospice_Blog_edited.png

Služby poskytujeme nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí žít a dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat v závěru života.

 

Nabízíme: 

  • tým zdravotních sester, které jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na konci života

  • dostupnost návštěvní služby sedm dní v týdnu a 24 hodin denně

  • non-stop SOS telefonický kontakt

  • dle indikace lékaře péči, která je zaměřena na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků nemoci a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých.

 

Uvědomujeme si, že pro blízké umírajícího je to mimořádně těžké období a péče o umírajícího vždy vzbuzuje obavy. Činnost a organizace práce našeho týmu ve většině případů tlumí oprávněné obavy blízkých, kteří se doma starají o pacienta v terminálním stádiu.

 

Nejsou na to sami!

Máte-li dotaz, připomínku nebo zájem o naše služby, neváhejte nás 

bottom of page