top of page

Seznam výkonů odbornosti 925

06311

Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči

06318

Ošetřovací návštěva
domácí péče typ IV

15 min.

06313

Ošetřovací návštěva
domácí péče typ I

30 min.

06319

Fyzická asistence při poskytování domácí péče
 

06315

Ošetřovací návštěva
domácí péče typ II

45 min.

06141

Provádění peritoneální dialýzy sestrou

06317

Ošetřovací návštěva
domácí péče typ III

60 min.

06349

Signální kód
ošetřovatelská péče o pacienta
v terminálním stadiu

Materiálové kódy odbornosti 925

Materiálové kódy odbornosti 925

06321

Vyšetření stavu klienta sestrou
ve vlastním sociálním prostředí

06329

Lokální ošetření

06323

Odběr biologického materiálu

06331

Klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katetrů

06325

Aplikace ordinované parenterální terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

06333

Aplikace inhalační a léčebné
terapie p.o, s.c, i.m , i.v, UV,
ev.další způsoby aplikace
terapie či instilace léčiv

06327

Ošetření stomií

06335

Nácvik a zaučování aplikace inzulinu

bottom of page