top of page

Nadstandard našich služeb spočívá v uplatňování následujících aspektů:

young-woman-holding-a-clock_edited.jpg
Termín zahájení péče

Péči vždy začneme poskytovat od termínu a ve frekvenci požadovaném pacientem/klientem. Služba není vázána na momentální vytíženost kapacity poskytovatele ani na jiné faktory.

talking-wrist-600x600_edited.png
Zabezpečení pomůcek

Před zahájením služby vrchní sestra agentury zjistí přesné potřeby a požadavky pacienta/klienta a na základě toho zabezpečíme všechny hygienické, inkontinenčí a zdravotnické potřeby a pomůcky, a to v nejvyšší dostupné kvalitě.

ruka_edited.png
Zajištění zájmů a požadavků

V případě potřeby při zajišťování zájmů a požadavků pacienta/ klienta komunikujeme s lékařem, zdravotnickým zařízením, půjčovnou zdravotnických potřeb apod.

24-7-365_edited.png
Dostupnost služby 

 

Služba je dostupná 24 hodin denně po celý rok.

FIB25b2d8_ALAMY_A42KXY_edited.jpg
Diskrétnost

Absolutní diskrétnost ve všech případech domácí péče je jednou z našich priorit. Při nadstandardních službách na základě požadavku pacienta/klienta tato naše snaha je doplněna možností použít při přepravě zdravotní sestry tzv. „neutrální“ vozidlo (tj. vozidlo neoznačené reklamou).

nurse edge _edited.png
Personální zajištění

Všechny služby poskytují vysokoškolsky vzdělané a/nebo zvláštní odbornou způsobilostí disponující zdravotní sestry s mnohaletými zkušenostmi na lůžkových odděleních nemocnic (jednotka intenzivní péče, transplantační centrum, interna apod.). Empatický a profesionální přístup ve všech případech je základním atributem naší činnosti

family_edited.png
Snížení náročnosti péče pro rodinu 

Po převzetí klienta/pacienta do naší péče, kdy její převážnou část převezmeme, profesionálně zajistíme a konzultujeme již jen akutně nutné nebo předem dohodnuté úkony, dochází k podstatnému snížení náročnosti na rodinu, resp. ošetřující osobu.   Hlášení o průběhu domácí péče a stavu ošetřované osoby podáváme rodině v týdenních nebo dohodnutých intervalech.

bottom of page