top of page

PremiumCare- je nadstandardní služba určena pacientům a klientům, kteří jsou z důvodu věku nebo nemoci odkázáni na péči jiné osoby.

Obsahovou náplň této služby jsme vytvořili na základě několikaletých zkušeností v oblasti domácí péče pro klientelu, která požaduje nadstandardní přístup.

nurse6 edge_edited.png

O službě 

Naší primární snahou je poskytnout osobám se zdravotním postižením, pacientům propuštěným z nemocnice, seniorům, umírajícím a dalším komplexní služby domácí péče na nejvyšší možné úrovni.

Rozsah námi poskytovaných služeb je relativně široký. Ve vlastním sociálním prostředí pacienta / klienta zajišťujeme v kterémkoliv stádiu onemocnění většinu činností a to od běžných zdravotnických výkonů ( např. podávání léků, infuzní terapie, ošetření ran a pod.) přes komplexní péči o nemohoucí a inkontinentní osoby až po vysoce sofistikované služby domácí dialýzy nebo umělé plicní ventilace.

Kde, jak, za kolik?

stažený soubor_edited.png
Územní působnost služby:

Službu za standardních okolností poskytujeme na:

 Zlínsku

  Uherskohradišťsku

  Uherskobrodsku

a ve výjimečných případech i v jiných regionech ČR.

nasepece5_edited.png
Způsob zahájení péče:

Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem. Po dohodě o obsahové náplni a ceně   služby, které budou zakotveny ve smlouvě, péči o pacienta/klienta převezmeme v termínu dle Vašeho požadavku.

nasepece4_edited.png
Cena péče:  

Konečná cena služby se odvíjí od obsahové náplně poptávky. Zpracujeme Vám  nabídku s individuální cenou a v případě akceptace nabídky tato cena je smluvně garantována po dobu tří měsíců.

Zdravotnické výkony, indikovány lékařem pro pojištěnce partnerských zdravotních pojišťoven jsou bezplatné. 

bottom of page