top of page

Naše krédo... 

Jsme přesvědčeni, že naší hlavní povinností je odpovědnost vůči pacientovi a jeho rodině. Ta může být naplněna obsahem pouze tehdy, když základem naší práce bude morální a profesní integrita našich spolupracovníků a výsledkem vysoce kvalitní péče o pacienty.  Jsme toho názoru, že odborností, lidskostí  a empatií může být zlepšena kvalita života lidí s akutním nebo chronickým onemocněním, tělesně nebo mentálně postižených a závislých na cizí pomoci. 

Naše péče 

nurse2.png

Domácí zdravotní péči poskytujeme klientům plně nebo částečně závislých na pomoci druhé osoby, nutně vyžadujících zajištění pokračování dlouhodobé i následné péče nebo doléčení z důvodu chronického či akutního onemocnění.

Součástí aktivit domácí péče je také udržování duševního zdraví a resocializace klientů s psychickým onemocněním. Náš systém domácí péče obsahuje flexibilní

a variabilní řešení problému klienta, které pružně reaguje na jeho individuální potřeby i na indikaci ošetřujících lékařů.


V rámci domácí péče poskytujeme zdravotní a podpůrné služby jednotlivcům a rodinám v místě jejich bydliště a v komunitě s cílem podpory, udržování nebo navrácení zdraví, případně alespoň dosažení maximální možné nezávislosti při současné minimalizaci důsledku neschopnosti a nemoci včetně terminálních stavů.

 
Naše péče je vysoce kvalifikovanou a odbornou formou péče, která díky svému rozsahu a kvalitě umožňuje zkrátit pobyt klientů v lůžkových zdravotnických zařízeních na nezbytně nutnou dobu. 

 

Bohužel neexistuje úniková cesta před nemocí, stářím a smrtí. Proto s týmem zkušených kolegyň chceme napomoci k rychlému navrácení zdraví tam, kde je to možné, a zajištění důstojných podmínek existence do poslední chvíle tam, kde to možné není. 

 

Máte-li dotaz, připomínku nebo zájem o naše služby, neváhejte nás 

Nejčastější formy péče

slider3bw.jpg
Péče o osoby se sníženou soběstačností 

Terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost s cílem eliminace nebo zmírnění negativních  dopadů nesoběstačnosti na celkový fyzický nebo psychický stav osoby.

21290750_ml_edited.jpg
Zdravotní péče

Zdravotní domácí péče je určena těmto skupinám klientů/pacientů:

 

  • dlouhodobě nemocní pacienti

  • pacienti po propuštění z nemocnice

  • pacienti po úrazech

services-header-hospice_edited.png
Péče o umírajícího 

"V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši" 

Tuto službu ( nazývanou také domácí hospic )

 poskytujeme nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí žít a dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat v závěru života.

bottom of page